لوگوی audi

۴ حلقه اين لوگو نشان دهنده ۴ شركت خودرو سازي متحد براي ايجاد اين كمپاني مي باشد . اين ۴ شركت عبارتند از : DKW, Horch, Wanderer, and Audi. كه در سال ۱۹۳۲ اين اتحاد صورت گرفت . بعد از جنگ نامو آيودي كه در لاتين به معناي ” گوش فرا ده ” مي باشد از اين لوگو حذف گشت اما در سال ۱۹۶۵ دوباره به لوگو مربوطه اضافه گشت .