هايدلبرگ heidelberg

اين شركت بزرگترين شرکت سازنده ي ماشيناي چاپ توي دنيا است . لوگوی شركت اسم شركت است كه بعضي از حروف آن به صورت خاصي نوشته شده است : H, G, E . حرف ايچ بايك خط ، شکل ابتداي ماشين چاپ روتداعي ميکنه و اون خط درواقع قسمتيه که کاغذ رو روش ميگذارن وبهش ميگن قسمت يا سيني تغذيه و حرف E بدون خط عمودي کنارش به مفهوم نورد هاي (غلطک)هاي چاپ هست . وحرف G با خط کشيده در انتهاي لوگو
به معني قسمت تحويل(سيني تحويل)کار چاپ شده وانتهاي ماشين هستش .
اينم ايده جالبي بوده و از لوگوهای خيلي مرتبط . لوگوی قبلي شركت اسم شركت به صورت ساده بوده است .

لوگوی جدید هایدلبرگ